• போலீஸ் நியூஸ் பிளஸ் இணையதளத்திற்கு தங்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம்.
 • இந்த இணையதளம் தமிழக காவல்துறைக்கு எங்கள் சமர்ப்பணம். 
 • இந்திய ஊடக பத்திரிக்கையாளர்கள் சங்கம்.

பதவி மற்றும் இலாகாக்களின் விரிவாக்கங்கள்

DGP  - Director General of Police - காவல்துறை தலைமை இயக்குநர்


ADGP  - Additional Director General of Police - காவல்துறை கூடுதல் தலைமை இயக்குநர்


IGP  - Inspector General of Police - காவல்துறைத் தலைவர்


DIG  - Deputy Inspector General of Police - காவல்துறைத் துணைத்தலைவர்


CP  - Commissioner of Police - காவல்துறை  ஆணையாளர்


JCP  - Joint Commissioner of Police - காவல்துறை இணை ஆணையாளர்


DCP  - Deputy Commissioner of Police - காவல்துறை துணை ஆணையாளர்


SP  - Superintendent of Police - காவல்துறைக் கண்காணிப்பாளர்


SSP  - Senior Superintendent of Police- காவல்துறைக் கண்காணிப்பாளர்


JSP  - Joint Superintendent of Police - காவல்துறை இணைக் கண்காணிப்பாளர்


DSP  - Deputy Superintendent of Police - காவல்துறை துணை கண்காணிப்பாளர்


ADSP  - Additional Deputy Superintendent of Police - காவல்துறைக் கூடுதல் கண்காணிப்பாளர்


ASP  - Additional Superintendent of Police - காவல்துறை உதவிக் கண்காணிப்பாளர்


Inspector  - Inspector - ஆய்வாளர்


ASI  - Assistant -Sub-Inspector - கூடுதல் உதவி ஆய்வாளர்


SSI  - Special Sub-Inspector - சிறப்பு உதவி ஆய்வாளர்


A-2  - Head Constable - தலைமைக் காவலர்


Gr.I.PC  - Grade 1 Police - முதல்நிலைக் காவலர்


Gr.II.PC  - Grade 2 Police   - இரண்டாம்நிலைக் காவலர்


 

SPECIAL UNITS OF TAMIL NADU POLICE

 

 1. சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு பிரிவு  - Law and Order

 2. ஆயுதம் அல்லது தமிழ்நாடு சிறப்புப் படை - Armed Police or Tamil Nadu Special Police

 3. பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு - Civil Defence and Home Guards

 4. பொதுமக்கள் வழங்கல் மற்றும் உளவுத்துறை -  Civil Supplies, CID

 5. கடலோர காவல் துறை - Coastal Security Group

 6. குற்றப் புலனாய்வு மற்றும் உளவுத்துறை - Crime Branch, CID

 7. பொருளாதார சிறப்புப் பிரிவு - Economic Offences Wing

 8. செயல்பாடு - தமிழக ஆயுதப்படை மற்றும் ஆயுதப்படை பள்ளி  - Operations - T.N. Commando Force & Commando School

 9. இரயில்வே காவல்துறை - Railways

 10. சமூக நீதி மற்றும் மனித உரிமைகள்  - Social Justice and Human Rights

 11. சிறப்புப் பிரிவு - உளவு மற்றும் பாதுகாப்பு  - Special Branch , CID including Security

 12. குற்றப் பிரிவு (நுண்ணறிவு) - Co-Intelligence

 13. போக்குவரத்துக் காவல் பிரிவு -  Traffic

 14. மதுவிலக்கு அமல் பிரிவு  - Prohibition Enforcement Wing

 15. குடிமையியல் பாதுகாப்புப் பிரிவு - Protection and Civil Rights

 16. பயிற்சிப் பிரிவு - Training

 

UNITS OF TAMIL NADU POLICE

 1. AWPS - All Women Police Station

 2. CCIW - commercial crime investigation wing

 3. CID - Criminal Investigation Department

 4. CB-CID - Crime Branch - Criminal Investigation Department

 5. EOW - Economic Offences Wing

 6. FoP - Friends of Police

This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional. AvailabilityInjection buy real viagra professional online Why Buy Generic Viagra Online Revatio : 10 mg in 12.

$S$D4qUXv7LooC8g/y4gtTjH8zcwy9c8.YtsUgYMnBnr3KcjU2dJbzE