• போலீஸ் நியூஸ் பிளஸ் இணையதளத்திற்கு தங்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம்.
  • இந்த இணையதளம் தமிழக காவல்துறைக்கு எங்கள் சமர்ப்பணம். 
  • இந்திய ஊடக பத்திரிக்கையாளர்கள் சங்கம்.

வாழ்த்துக்கள்

எ.கே.விஷ்வநாதன், இ.கா.ப காவல்துறை ஆணையர் - கோயம்பத்தூர்

26-7-2014 அன்று பிறந்தநாள் காணும் கோயம்பத்தூர் காவல்துறை ஆணையர் உயர்திரு.எ.கே.விஷ்வநாதன், இ.கா.ப - அவர்களுக்கு போலீஸ் நியூஸ் பிளஸ் சார்பாக இனிய பிறந்த நாள் நல்வாழ்த்துக்கள்.

 

ஆஷிஷ் பெங்ரா, இ.கா.ப

12-6-2014 அன்று பிறந்தநாள் காணும் காவல்துறை கூடுதல் தலைமை இயக்குநர் உயர்திரு.ஆஷிஷ் பெங்ரா, இ.கா.ப - மாநில குற்ற ஆவணக் கூடம் (STATE CRIME RECORDS BUREAU) அவர்களுக்கு போலீஸ் நியூஸ் பிளஸ் சார்பாக இனிய பிறந்த நாள் நல்வாழ்த்துக்கள்.

 

சேவியர் தனராஜ், இ.கா.ப

11-6-2014 அன்று பிறந்தநாள் காணும் காவல்துறை இணை ஆணையாளர் உயர்திரு.சேவியர் தனராஜ், இ.கா.ப அவர்களுக்கு போலீஸ் நியூஸ் பிளஸ் சார்பாக இனிய பிறந்த நாள் நல்வாழ்த்துக்கள்.

திரு.சைலேந்திர பாபு, இ.கா.ப.

5-6-2014 அன்று பிறந்தநாள் காணும் காவல்துறை கூடுதல் தலைமை இயக்குநர் உயர்திரு.சைலேந்திர பாபு அவர்களுக்கு போலீஸ் நியூஸ் பிளஸ் சார்பாக இனிய பிறந்த நாள் நல்வாழ்த்துக்கள்.

This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional. AvailabilityInjection buy real viagra professional online Why Buy Generic Viagra Online Revatio : 10 mg in 12.

$S$Dr6TJn78n1LdMJCAamuWnSfLjFseFR0b2iKWWdxdkt034aZhskWH