• போலீஸ் நியூஸ் பிளஸ் இணையதளத்திற்கு தங்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம்.
  • இந்த இணையதளம் தமிழக காவல்துறைக்கு எங்கள் சமர்ப்பணம். 
  • இந்திய ஊடக பத்திரிக்கையாளர்கள் சங்கம்.

ரூ.27.93 லட்சம் ஈவுத்தொகை போலீஸ் சூப்பிரண்டு வழங்கினார்

திருவண்ணாமலை: திருவண்ணாமலை மாவட்ட காவல்துறை பணியாளர்கள் கூட்டுறவு சிக்கன மற்றும் கடன் சங்க கூட்டம் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் நடந்தது. இதில் காவல் கண்காணிப்பாளர் பொன்னி கலந்து கொண்டு 2007–08 முதல் 2010–11–ம் ஆண்டு வரையிலான பங்கு ஈவுத்தொகை ரூ.27 லட்சத்து 93 ஆயிரத்தை மாவட்ட காவல்துறை பணியாளர்கள் கூட்டுறவு கடன்சங்க தலைவர் ஏழுமலையிடம் வழங்கினார். ஈவுத்தொகையை சங்க உறுப்பினர்கள் 718 பேருக்கு தலைவர் ஏழுமலை வழங்கினார். இதில் துணைத்தலைவர் லதா, மன்னன், செயலாளர் செந்தில்வேல் மற்றும் மூர்த்தி, சக்தி, நிர்வாக உறுப்பினர்கள், தணிக்கை துறை அலுவலர்கள், வங்கி அதிகாரிகள் உள்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

PHP code

  • You may post PHP code. You should include <?php ?> tags.

This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional. AvailabilityInjection buy real viagra professional online Why Buy Generic Viagra Online Revatio : 10 mg in 12.

$S$DkIxOu4fbOCB7bJHO4LiQe0nL/7EOKqtvBABpOOmQjTRu7Ga2JL0