• போலீஸ் நியூஸ் பிளஸ் இணையதளத்திற்கு தங்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம்.
  • இந்த இணையதளம் தமிழக காவல்துறைக்கு எங்கள் சமர்ப்பணம். 
  • இந்திய ஊடக பத்திரிக்கையாளர்கள் சங்கம்.

மண்டல காவல்துறை தலைவர்கள்

காவல்துறை தலைவர்- வடக்கு மண்டலம்

திரு.எம்.என். மஞ்சுநாதா, ஐ.பி.எஸ்
 
முகவரி:
ரயில்வே ஸ்டேஷன் ரோடு,
ஆலன்தூர்,
சென்னை-600016.
போன்: 044-22348948
Fax: 044-22314232
 

 

காவல்துறை தலைவர்- மேற்கு மண்டலம்

கே.சங்கர், IPS

முகவரி:
சிஓபி கேம்ப்பஸ்
கோயமுத்தூர்-18. தமிழ்நாடு.
போன்: 0422-2223585
Fax: 0422-2223584.

மத்திய மண்டலம்

திரு.எம்.ராமசுப்புரமணி, ஐ.பி.எஸ்
 
முகவரி:
டிவிஎஸ். டோல்கேட் ரோடு
ஒபிபி. ஜமால் முகமத் காலேஜ்
திருச்சி-20 தமிழ்நாடு.
போன்: 0431-2333755
Fax:0431-2333866,

mail: igczoffice@gmail.com

காவல்துறை தலைவர்-தெற்கு மண்டலம்

திரு.அபே குமார்சிங் ஐ.பி.எஸ்,

முகவரி:
நியு நாதம் ரோடு,
மதுரை-2,
போன்-0452-2522596

 

This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional. AvailabilityInjection buy real viagra professional online Why Buy Generic Viagra Online Revatio : 10 mg in 12.

$S$DVZPFHNXyjtOLXNS/n46KKEyuRvkKSPsmYEQLFf7IUjmc3ikHopB